Registrera ny användare

(Behövs endast en registrerad användare per familj)